≡≡
Wersja do druku

Czeremski Rezerwat Przyrody

Czeremski Rezerwat Przyrody

То miejsce wśród bezgranicznego wołyńiskiego Polesia, które prawie nie poddało się wpływowi człowieka. W 1978 roku tutaj został założony rezerwat, со umożliwiło zachowanie jego lasów і bagien w naturalnej, nie naruszonej przez człowieka postaci, a w 2001 roku na jego bazie został stworzony rezerwat.

To pierwszy rezerwat utworzony w obwodzie wołyńskim w celu zachowania typowych і unikatowych systemów przyrodniczych ukraińskiego Polesia... Teren rezerwatu, który leży na powierzchni prawie 3000 hektarów w większości jest pokryty lasami sosnowymi. Można tam spotkać dęby, graby, olchy і brzozy. Jedną trzecią powierzchni zajmują bagna, cała reszta to lasy, pustki, chaszcze, łąki і jeziora.

 


Nieprawidłowy wpis!
Kod złego
zahisnyy!